Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu wprowadzenia podwyższonych stawek podatku akcyzowego dla paliw (opłaty drogowej) z dnia 1998-02-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/270585/98/VI/620.8 RZ
Data sprawy:
1998-02-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu wprowadzenia podwyższonych stawek podatku akcyzowego dla paliw (opłaty drogowej).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-09-28
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 1.09.1998 r., sygn. akt U.1/98).