Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu z dnia 1998-02-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/264781/97/V/512 RZ
Data sprawy:
1998-02-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pierwszeństwa w nabyciu lokalu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2003-12-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21.09.1999 r., sygn. akt K.6/98).