Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy sprzedaży kwater stałych żołnierzom z dnia 1998-08-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/253237/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-08-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odmowy sprzedaży kwater stałych żołnierzom.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-02-10
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 8.12.1998 r., sygn. akt U.7/98).