Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przymusowego przekwaterowania najemcy na podstawie zarządzenia dyrektora oddziału terenowego WAM bez wyroku sądowego z dnia 1998-10-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/254386/97/V/503 RZ
Data sprawy:
1998-10-20
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przymusowego przekwaterowania najemcy na podstawie zarządzenia dyrektora oddziału terenowego WAM bez wyroku sądowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-07-21
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 2.06.1999 r., sygn. akt K.34/98).