Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do sądu w sprawach dyscyplinarnych z dnia 1998-09-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/249817/97/I/106.2 RZ
Data sprawy:
1998-09-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do sądu w sprawach dyscyplinarnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-03-17
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 8.03.2000 r., sygn. akt K.32/98) ze względu na zmianę kwestionowanego przepisu.