Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sądowej kontroli decyzji zezwalającej na tzw. obrót specjalny z zagranicą z dnia 1998-03-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/269501/98/VI/601 RZ
Data sprawy:
1998-03-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sądowej kontroli decyzji zezwalającej na tzw. obrót specjalny z zagranicą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-07-13
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 14.06.1999 r., sygn. akt K.11/98).