Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych z dnia 1998-12-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/279796/98/III/309 RZ
Data sprawy:
1998-12-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zróżnicowania podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2000-07-24
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 21.06.2000 r., sygn. akt K.2/99).