Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kryterium wysokości stawki w podatku od środków transportowych z dnia 1997-03-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/236459/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-03-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kryterium wysokości stawki w podatku od środków transportowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-05-12
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.01.1998 r., sygn. akt K.9/97).