Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karnego charakteru przepisów podwyższających VAT w przypadku naruszenia obowiązków przez podatnika z dnia 1997-04-18.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/243044/97/VI/620 RZ
Data sprawy:
1997-04-18
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie karnego charakteru przepisów podwyższających VAT w przypadku naruszenia obowiązków przez podatnika.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-05-14
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 29.04.1998 r., sygn. akt K.17/97).