Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku właścicieli oczyszczania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości z dnia 1997-04-29.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/221807/96/X/1002 RZ
Data sprawy:
1997-04-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obowiązku właścicieli oczyszczania chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-02-26
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 5.11.1997 r., sygn. akt K.22/97).