Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia najmu w razie braku osób bliskich zmarłego najemcy z dnia 1997-04-22.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233212/96/V/509 RZ
Data sprawy:
1997-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wygaśnięcia najmu w razie braku osób bliskich zmarłego najemcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-11-04
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 22.10.1997 r., sygn. akt K.18/97).