Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników (zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego) z dnia 1997-12-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/263652/97/V/505 RZ
Data sprawy:
1997-12-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników (zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-12-29
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 8.12.1998 r., sygn. akt K.41/97).