Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepadku środków odurzających w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym z dnia 1997-10-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/258568/97/V/500.2 RZ
Data sprawy:
1997-10-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepadku środków odurzających w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-11-16
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 6.10.1998 r., sygn. akt K.36/97).