Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie należności mieszkaniowych żołnierzy - właścicieli lokali z dnia 1997-10-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/191503/95/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-10-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie należności mieszkaniowych żołnierzy - właścicieli lokali.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-06-17
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 6.05.1998 r., sygn. akt K.37/97).