Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotów uprawnionych do dotacji budżetowych na remont budynków mieszkalnych z dnia 1997-09-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/243309/97/V/507 RZ
Data sprawy:
1997-09-04
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczenia podmiotów uprawnionych do dotacji budżetowych na remont budynków mieszkalnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-09-04
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 10.03.1998 r., sygn. akt K.30/97).