Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do obniżenia podatku od towarów i usług ze względu na brak kopii faktury u wystawcy z dnia 1997-05-30.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/233242/96/VI/620.2 RZ
Data sprawy:
1997-05-30
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku prawa do obniżenia podatku od towarów i usług ze względu na brak kopii faktury u wystawcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-07-15
Opis odpowiedzi:

Wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.06.1998 r., sygn. akt U.9/97).