Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie powołania przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej przyznającej upoważnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z dnia 1997-08-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/246615/97/VI/605.1 RZ
Data sprawy:
1997-08-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie powołania przez Ministra Finansów Komisji Egzaminacyjnej przyznającej upoważnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-09-30
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 15.09.1998 r. - sygn. akt U 13/97).