Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie egzekucji administracyjnej należności Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych z dnia 1997-06-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231615/96/VI/610.1 RZ
Data sprawy:
1997-06-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie egzekucji administracyjnej należności Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-10-03
Opis odpowiedzi:Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 26.09.1997 r., sygn. akt U.10/97).