Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właściwości NSA w sprawach zwolnień funkcjonariuszy UOP z dnia 1996-06-25.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/218748/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1996-06-25
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie właściwości NSA w sprawach zwolnień funkcjonariuszy UOP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-08-01
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (orzeczenie z dnia 8.04.1997 r., sygn. akt K.14/96).