Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień organów podatkowych do wglądu do informacji stanowiących tajemnicę bankową z dnia 1996-09-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/226974/96/VI/620 RZ
Data sprawy:
1996-09-26
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uprawnień organów podatkowych do wglądu do informacji stanowiących tajemnicę bankową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-07-25
Opis odpowiedzi:

Wniosek częściowo uwzględniony (orzeczenie z dnia 24.06.1997 r., sygn. akt K.21/96).