Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie koncesji na obrót hurtowy lekami dla zwierząt z dnia 1996-11-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212890/96/VI/610 RZ
Data sprawy:
1996-11-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie koncesji na obrót hurtowy lekami dla zwierząt.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-03-17
Opis odpowiedzi:


Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 19.02.1997 r., sygn. akt U.7/96).