Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie trudności w udziale w wyborach prezydenckich strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania z dnia 2010-06-18.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Sygnatura:
RPO/648108/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-06-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie trudności w udziale w wyborach prezydenckich strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania.

Do Biura Rzecznika wpłynęła skarga funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej dotycząca braku możliwości udziału w najbliższych wyborach prezydenckich przez strażaków pełniących dyżury w dniu głosowania, z uwagi na to, iż dyżur strażaka trwa od godz. 7.30 dnia 20 czerwca br. do godz. 7.30 dnia następnego. Zgodnie z art. 49 ust. l ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta RP głosowanie odbywa się w godzinach od 6.00 do 20.00. Nie ma więc przeszkód, aby strażak oddał swój głos przed rozpoczęciem służby. W skrajnych przypadkach jednak czynne prawo wyborcze strażaka może zostać w praktyce zniweczone. Głosowanie w godz. 6.00-20.00 przewiduje też ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP. Także ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym określa, iż głosowanie rozpoczyna się o godz. 6.00 i trwa do godz. 20.00 lub 22.00 w zależności od tego, czy ustalono jednodniowe czy dwudniowe głosowanie. Inaczej kwestie te rozstrzygają pozostałe przepisy regulujące udział obywateli w wyborach lub rozstrzyganiu danej kwestii. W tych przypadkach może wystąpić sytuacja uniemożliwiająca udział w głosowaniu. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego przewiduje głosowanie przez 2 dni w godz. 8.00-20.00. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przewiduje głosowanie w godz. 8.00-22.00, natomiast ustawy: z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym odsyłają do ordynacji samorządowej. Oznacza to, iż głosowanie odbywa się w godz. 8.00-22.00. Zastępca Rzecznika zwrócił się o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: