Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę z dnia 1996-03-28.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/212480/96/VII/713 RZ
Data sprawy:
1996-03-28
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości obniżenia skazanemu za jego zgodą wynagrodzenia za pracę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-09-16
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (orzeczenie z dnia 7.01.1997 r., sygn. akt K.7/96).