Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody na skierowanie żołnierza zawodowego do służby w kontyngentach wojskowych poza granicami państwa z dnia 1996-12-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/231861/96/IX/901 RZ
Data sprawy:
1996-12-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgody na skierowanie żołnierza zawodowego do służby w kontyngentach wojskowych poza granicami państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-08-26
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (orzeczenie z dnia 9.06.1997 r., sygn. akt K.24/96).