Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączności ustawy w kwestiach podatkowych z dnia 1998-08-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/275035/98/VI/620 RZ
Data sprawy:
1998-08-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyłączności ustawy w kwestiach podatkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-11-30
Opis odpowiedzi:
Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 9.11.1999 r., sygn. akt K.28/98).