Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzy zawodowych z dnia 1998-08-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/278500/98/I/112 RZ
Data sprawy:
1998-08-10
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu tworzenia i zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzy zawodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2001-02-02
Opis odpowiedzi:Wniosek oddalony (wyrok z dnia 7.03.2000 r., sygn. akt K.26/98).