Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji emerytur i rent za IV kwartał 1995 r z dnia 1997-03-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/234559/97/III/303 RZ
Data sprawy:
1997-03-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie waloryzacji emerytur i rent za IV kwartał 1995 r.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1998-02-09
Opis odpowiedzi:
Wniosek oddalony (orzeczenie z dnia 15.10.1997 r., sygn. akt K.11/97).