Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli sądowej rozstrzygnięć organów Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku z dnia 1998-03-31.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/269498/98/IV/408.5 RZ
Data sprawy:
1998-03-31
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli sądowej rozstrzygnięć organów Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1999-11-02
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 14.09.1999 r., sygn. akt K.14/98).