Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania (zmniejszania) emerytur i rent ze względu na pracę z dnia 1997-06-17.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/247773/97/III/303 RZ
Data sprawy:
1997-06-17
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zawieszania (zmniejszania) emerytur i rent ze względu na pracę.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-12-11
Opis odpowiedzi:Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 27.11.1997 r.- sygn. akt U.11/97).