Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nagród rocznych w Policji z dnia 1997-05-05.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/230575/96/IX/903 RZ
Data sprawy:
1997-05-05
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
umorzenie postępowania sądowego i TK z powodu wcześniejszej zmiany przepisów, decyzji zgodnie z wnioskiem RPO
Opis sprawy:

wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nagród rocznych w Policji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
1997-10-30
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 30.09.1997 r., sygn. akt U.8/97).