Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka Mirosława H. dotyczącej zasad powoływania sędziów przez Prezydenta RP (sygn. akt SK 8/10) z dnia 2010-07-20.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/648619/10/I/14.7 RZ
Data sprawy:
2010-07-20
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Leszka Mirosława H. dotyczącej zasad powoływania sędziów przez Prezydenta RP (sygn. akt SK 8/10).

 


Data odpowiedzi:
2010-12-13
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 29 listopada 2010 r., sygn. akt SK 8/10).