Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie asesorów prokuratury z dnia 2010-07-22.

Adresat:
PROKURATOR GENERALNY
Sygnatura:
RPO/650909/10/III/8010 RZ
Data sprawy:
2010-07-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prokuratora Generalnego w sprawie asesorów prokuratury.

W "Dzienniku - Gazecie Prawnej" z dnia 7 lipca 2010 r. ukazał się artykuł "Asesorzy po trzech latach pracy zostali na lodzie". Autor tego artykułu, powołując się na wypowiedź prokuratora z Komitetu Obrony Prokuratorów podkreśla, że w świetle wcześniej obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej asesorów prokuratury, po trzech latach asesury byli oni mianowani na prokuratora prokuratury rejonowej i otrzymywali umowę o pracę na czas nieokreślony. Na skutek zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze wprowadzono konkursy na stanowisko prokuratora. Przystąpienie do konkursu musi być poprzedzone zaprzestaniem pracy w prokuraturze. Autor artykułu podkreśla, że nie wprowadzono przepisów przejściowych dla tych, którzy asesurę zaczęli pod rządami starej ustawy. W związku z powyższym Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Prokuratora Generalnego z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2010-08-25
Opis odpowiedzi:
Prokurator Generalny (05.08.2010 r.) poinformował, że w celu uniknięcia konieczności zwalniania z pracy asesorów, którym upływa okres trzyletniego powierzenia czynności prokuratorskich, wypracowano pogląd, zgodnie z którym podjęcie decyzji o przekształceniu stanowiska asesorskiego w prokuratorskie może nastąpić z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem przed upływem votum, przyznanego urzędującemu asesorowi prokuratorskiemu. Datą utworzenia nowego stanowiska będzie wówczas następny dzień po upływie przyznanego asesorowi votum. Obwieszczenie o utworzonym stanowisku prokuratorskim może być dokonane również przed datą określającą powstanie takiego stanowiska. W okresie wyczekiwania na skutki decyzji o przekształcenie etatu asesorskiego w prokuratorski, asesor nadal może wykonywać czynności w ramach niewygasłego votum z jednoczesnym ubieganiem się o powołanie na tak utworzone stanowisko prokuratorskie. Powyższe stanowisko przekazane zostało wszystkim prokuratorom apelacyjnym, z prośbą o nadsyłanie ze stosownym wyprzedzeniem wniosków o przekształcenie etatów asesorskich w etaty prokuratorskie.