Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Mirosława K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B z dnia 2010-08-24.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/634955/09/II/2003.1 RZ
Data sprawy:
2010-08-24
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Mirosława K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego procesowego, tj. art. 501 pkt 1 k.p.k. i art. 28 § 1 k.p.k., polegające na wydaniu w składzie jednoosobowym wyroku nakazowego wobec Mirosława K. pozbawionego wolności w innej sprawie, zamiast rozpoznania sprawy w trybie zwyczajnym, czyli w dacie orzekania w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Rzecznik wnosi o przeprowadzenie dowodu z pisma Centralnego Zarządu Służby Więziennej z dnia 14 grudnia 2009 r. oraz dołączonego do niego wydruku, co do ustalenia okoliczności, iż Mirosław K. nieprzerwanie od dnia 31 października 2003 r. do 6 stycznia 2005 r. był osadzony w Areszcie Śledczym, oraz uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w B. do ponownego rozpoznania.