Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody z dnia 2007-04-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTACYJNY ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Sygnatura:
RPO/422964/02/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2007-04-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Wojewody.

Rzecznik wniósł o zobowiązanie Wojewody do wydania postanowienia w sprawie rozpoznania zażalenia Instytutu (...) na postanowienie Prezydenta Miasta w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w terminie wyznaczonym przez sąd.

 


Data odpowiedzi:
2008-12-08
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 18 czerwca 2008 r., sygn. akt VII SAB/Wa 18/07).