Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie z powództwa Haliny K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę z dnia 2006-11-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W GLIWICACH
Sygnatura:
RPO/538579/06/VIII/803 RZ
Data sprawy:
2006-11-09
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie z powództwa Haliny K. o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

 


Data odpowiedzi:
2007-05-10
Opis odpowiedzi:
Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania (postanowienie z dnia 19.04.2007 r., sygn. akt I BP 1/07).