Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia od 1.01.2006 r z dnia 2007-04-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/545865/06/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-23
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydanego w sprawie o rentę socjalną i ustalającego prawo do tego świadczenia od 1.01.2006 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ten wyrok w całości zarzucając mu naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej polegające na przyjęciu, że możliwa jest odmowa przyznania renty socjalnej na podstawie tego przepisu osobie, wobec której zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w szpitalu dla osób chorych psychicznie, mimo iż przepis ten wyraźnie nie wskazuje tej przesłanki określając warunki wypłaty renty socjalnej, a także naruszenie konstytucyjnych praw człowieka i obywatela, tj. wynikającego z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP prawa do zabezpieczenia społecznego poprzez pozbawienie prawa do renty socjalnej za okres od 21.07.2005 r. do 31.12.2005 r.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-26
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 21.11.2007 r., sygn. akt I BU 8/07).