Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby przebywające w okresie wyborów w szpitalu i opuszczające te placówki z dnia 2010-09-07.

Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/649614/10/I/1.9.4 RZ
Data sprawy:
2010-09-07
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby przebywające w okresie wyborów w szpitalu i opuszczające te placówki.

Na tle skarg wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich po przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2010 r. wyborach Prezydenta RP, ujawniły się wątpliwości co do sposobu korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby przebywające w okresie wyborów w szpitalu i opuszczające te placówki. W świetle obowiązujących przepisów osoba, która przed dniem wyborów opuszcza szpital, aby głosować w obwodzie głosowania właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania, powinna uzyskać stosowne zaświadczenie z urzędu gminy, na terenie której położony jest szpital. Tego rodzaju wymóg może stanowić dla osoby chorej istotną przeszkodę w skorzystaniu z czynnego prawa wyborczego. Natomiast zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej, osoby, które zostały ujęte w spisie wyborców w szpitalu, a następnie opuszczą szpital przed dniem ponownego głosowania, są dopisywane do spisu wyborców w miejscu ich stałego zamieszkania przez obwodową komisję wyborczą, jeśli udokumentują obwodowej komisji wyborczej fakt opuszczenia szpitala w podanym wyżej terminie. Wyborca przedkładający dokument potwierdzający fakt opuszczenia szpitala nie musi przedstawiać obwodowej komisji wyborczej zaświadczenia o prawie do głosowania. Wobec powyższego Rzecznik zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie, czy obwodowe komisje wyborcze w praktyce odstępują od żądania okazania zaświadczenia o prawie do głosowania od osób, które udokumentują fakt opuszczenia szpitala i na tej podstawie dokonują aktualizacji spisu wyborców.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: