Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych z dnia 2010-09-17.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/516676/05/II/2007 RZ
Data sprawy:
2010-09-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie problemu przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych.

W swoich wystąpieniach kierowanych do Ministra Sprawiedliwości Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie podejmował problem przewlekłości postępowania karnego spowodowanej długotrwałością oczekiwania na sporządzenie opinii przez biegłych. W styczniu 2006 r. Rzecznik został poinformowany, iż usprawnieniu współpracy sądu i prokuratury z biegłymi służyć będzie ustawa o biegłych, której projekt opracowywany jest w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ustawa ta nie została jednak do tej pory uchwalona. Z danych dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości nie wynika również, aby został przygotowany projekt takiej ustawy. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się o poinformowanie, czy obecnie prowadzone są prace legislacyjne mające na celu przygotowanie projektu ustawy o biegłych i ewentualnie, jaki jest stan tych prac.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: