Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad przepisami uniemożliwiającymi zatrudnienie, polegające na bezpośrednim kontakcie z dziećmi, osób skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece z dnia 2010-09-28.

Adresat:
SEJM KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Sygnatura:
RPO/562403/07/II/211 RZ
Data sprawy:
2010-09-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP w sprawie przebiegu prac legislacyjnych nad przepisami uniemożliwiającymi zatrudnienie, polegające na bezpośrednim kontakcie z dziećmi, osób skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece.

We wcześniejszej korespondencji w przedmiotowej sprawie Rzecznik wyraził pogląd, iż Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2003 r. 2004/68/WSiSW dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej wymaga od krajów członkowskich podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby osoba fizyczna skazana za jedno z przestępstw określonych w decyzji (przestępstw związanych z seksualnym wykorzystaniem dzieci i pornografią dziecięcą nie wyłączając podżegania, pomocnictwa oraz usiłowania ich popełnienia) mogła, jeśli zachodzi taka konieczność, zostać czasowo lub stale pozbawiona prawa do prowadzenia działalności zawodowej związanej z nadzorem nad dziećmi. W dniu 5 listopada 2008 r. do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1280). Projekt zawiera rozwiązanie wskazanego problemu, w postaci uniemożliwienia zatrudnienia, polegającego na bezpośrednim kontakcie z dziećmi osób skazanych za przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, przestępstwa z użyciem przemocy, jak również przestępstwa określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Rzecznik zwraca się o poinformowanie o planowanych przez Komisję pracach legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: