Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń z dnia 2010-09-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/630719/09/XVIII/10018.1.9 RZ
Data sprawy:
2010-09-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zapewnienia opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń.

W związku z badaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawą dotyczącą tragedii w Rudzie Śląskiej w kopalni "Wujek - Ruch Śląsk", jaka miała miejsce w dniu 19 września 2009 r., ujawnił się problem natury ogólnej związany z zapewnieniem należytej opieki medycznej osobom poszkodowanym, które doznały rozległych oparzeń oraz możliwościami rozliczenia wykonanych zabiegów przez specjalistyczne ośrodki leczenia oparzeń. Kwestią, jaka wyłoniła się na tle analizowanej sprawy jest m. in. postulat konieczności wyodrębnienia kombustiologii z zakresu chirurgii plastycznej i stworzenie odrębnej specjalizacji medycznej. Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ pismem z dnia 14 lipca 2010 r. zapewnił, że centrala NFZ wzięła pod uwagę modyfikację konstrukcji grup dotyczących leczenia oparzeń, które pozwoli na pełne rozliczanie zabiegów. Jednocześnie wskazał, iż modyfikacja ta wymaga zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o poinformowanie, czy Minister Zdrowia podziela postulat wyodrębnienia dodatkowej samodzielnej specjalizacji medycznej - kombustiologii, a także, czy zostały podjęte prace legislacyjne mające na celu zmianę zapisów w/w rozporządzenia, która pozwoliłaby wprowadzić przez stosowne zarządzenie prezesa NFZ nowe zasady leczenia oparzeń.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: