Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych z dnia 2010-10-01.

Adresat:
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/590552/08/XVIII/903.2.7 RZ
Data sprawy:
2010-10-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

W toku badania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich trybu i sposobu oraz warunków normatywnych funkcjonowania patroli rozminowania ustalono, iż art. 25 b ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowi, że Siły Zbrojne RP mogą być użyte do oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Art. 25c powyższej ustawy zawiera delegację dla Rady Ministrów do wydania rozporządzenia, które określić miało szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. Pomimo rozpoczęcia pierwszych prac nad rozporządzeniem w 2003 r., do chwili obecnej nie wydano aktu o mocy powszechnie obowiązującej, który regulowałby powyższe kwestie. Obecnie są one regulowane w drodze wytycznych, instrukcji, czy rozkazów. Wykonanie upoważnienia ustawowego jest niezbędne dla zapewnienia ochrony tak podstawowych wartości jak życie i zdrowie obywateli. Rzecznik zwraca się o podjęcie działań w celu doprowadzenia do wykonania omawianego upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: