Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichzgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy C., dotyczącej zasad dziedziczenia roszczenia z tytułu zachowku (sygn. akt SK 14/10) z dnia 2010-10-15.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/653529/10/IV/414 RZ
Data sprawy:
2010-10-15
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Ewy C., dotyczącej zasad dziedziczenia roszczenia z tytułu zachowku (sygn. akt SK 14/10).