Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie braku skutecznej kontroli parlamentarnej nad wywiadem skarbowym z dnia 2010-10-18.

Adresat:
SEJM KOMISJA ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/637036/09/II/208.1 RZ
Data sprawy:
2010-10-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie braku skutecznej kontroli parlamentarnej nad wywiadem skarbowym.

Na podstawie artykułu pt. "Służba poza kontrolą", opublikowanego w Dzienniku Gazecie Prawnej z dnia 16 grudnia 2009 r., Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z urzędu sprawę nadzoru nad czynnościami operacyjnymi podejmowanymi przez wywiad skarbowy. Departament wywiadu skarbowego, jako jedyna służba nie podlega speckomisji, a jest jedynie kontrolowana przez sejmową komisję finansów publicznych, której posłowie najczęściej nie posiadają certyfikatu dostępu do tajemnic państwowych. W praktyce uniemożliwia to uzyskanie od wezwanego przez komisję szefa wywiadu skarbowego informacji na temat działań oraz efektów pracy tej służby, co może prowadzić do nadużyć. Mimo zapewnień, iż stan ten zostanie usunięty przez przygotowywaną ustawę o czynnościach operacyjnych, rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2915) nie przewiduje stosownych zmian w zakresie parlamentarnej kontroli nad wywiadem skarbowym. W związku z powyższym Rzecznik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: