Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego z dnia 2010-10-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/658072/10/X/10018.4 RZ
Data sprawy:
2010-10-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie możliwości wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W 2008 r. w wyniku zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego stworzono podstawy funkcjonowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ustawa przewiduje, że Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego określa Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. Niestety, rozporządzenie to dotychczas nie zostało wydane. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego ma określać strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z powyższym, Rzecznik zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji w przedmiotowej sprawie, zwłaszcza dotyczących terminu przyjęcia stosownego rozporządzenia i możliwości wdrożenia Programu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: