Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych pracowników służby zagranicznej z dnia 2010-11-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/657446/10/III/811 RZ
Data sprawy:
2010-11-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie regulacji dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych pracowników służby zagranicznej.

W związku z badaną sprawą indywidualną, uwagę Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił przepis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, w myśl którego, jeżeli wymagają tego potrzeby służby zagranicznej, członek służby zagranicznej wykonuje pracę poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych przypadkach także w niedziele i święta, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu wolnego w zamian za czas przepracowany. Pragmatyka pracownicza, do której należy ustawa o służbie zagranicznej, może regulować kwestie czasu pracy w sposób odbiegający od zasad powszechnie obowiązujących, określonych w Kodeksie pracy, musi być jednak zgodna z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Społeczną sporządzoną w Turynie dnia 18 października 1961 r. Komitet Niezależnych Ekspertów, kontrolując obowiązujące w Polsce pragmatyki pracownicze stwierdził, że ich przepisy są niezgodne z art. 4 pkt 2 Europejskiej Karty Społecznej, ponieważ nie rekompensują godzin przepracowanych nadliczbowo ani wynagrodzeniem, ani czasem wolnym w zwiększonym wymiarze. Odstąpienie od obowiązku wynikającego z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej - w ocenie Komitetu Niezależnych Ekspertów - może nastąpić jedynie w odniesieniu do "wysokich funkcjonariuszy państwowych", nie zaś wszystkich osób pełniących funkcje publiczne. Rzecznik zwraca się o rozważenie zmiany rozwiązania przyjętego w art. 32 ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: