Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu konsekwencji całkowitego zakazu palenia dla pacjentów zakładów psychiatrycznych z dnia 2010-12-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/651112/10/V/1018.5.3 RZ
Data sprawy:
2010-12-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie problemu konsekwencji całkowitego zakazu palenia dla pacjentów zakładów psychiatrycznych.

We wnioskach kierowanych do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich pracownicy placówek psychiatrycznych wskazują, że wprowadzenie ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, całkowitego zakazu palenia jest trudne do zrozumienia dla pacjentów zakładów psychiatrycznych oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych o profilu psychiatrycznym, którzy najczęściej nie mają możności podjęcia świadomej walki z nałogiem. Zakaz ten odbierany może być przez nich jako dodatkowa, nieuzasadniona uciążliwość. W opinii wnioskodawców istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego egzekwowanie spowodować może potrzebę częstszego stosowania środków przymusu bezpośredniego. Nadto w placówkach, w których całkowity zakaz palenia i posiadania papierosów wprowadzono wcześniej, obserwowany był wzrost agresywnych zachowań wśród palących pacjentów, a także miały miejsce przypadki nielegalnego handlu papierosami oraz wymuszania na współpacjentach określonych zachowań i "usług" w zamian za papierosy. Wnioskodawcy wyrażają też wątpliwość, czy tak dalekie ograniczenie praw pacjentów psychiatrycznych, narażające ich na dodatkowy silny stres, pozostaje w odpowiedniej proporcji do celu leczenia psychiatrycznego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: