Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy z dnia 2011-01-05.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/663860/10/III/303.6.2 RZ
Data sprawy:
2011-01-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Marek Migalski, w sprawie podjęcia interwencji w zakresie zmiany zasad nabywania uprawnień do renty rodzinnej wdów po górnikach, którzy zginęli w wypadku przy pracy. Miałaby ona polegać na zagwarantowaniu prawa do renty rodzinnej takim wdowom bez względu na wiek. Powyższa sprawa była już podejmowana przez Rzecznika w latach 2007-2008, jednak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prezentowało dotychczas negatywne stanowisko w tej sprawie, argumentując, iż proponowane rozwiązanie prowadziłoby do trwałego zdezaktywizowania tej grupy kobiet i przyczyniłoby się do ich wykluczenia z kręgu osób wykonujących pracę zawodową. Rzecznik zwraca się z prośbą o przedstawienie aktualnego stanowiska w omawianej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: