Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej z dnia 2011-01-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/586245/08/II/702 RZ
Data sprawy:
2011-01-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia na podstawie art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, określającego warunki techniczne pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych różnych formacji, w tym pojazdów Służby Więziennej.

W trakcie rozpatrywania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy indywidualnej stwierdzono, że brak jest szczegółowej regulacji prawnej dotyczącej używania pojazdów specjalnych Służby Więziennej. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej utraciło moc obowiązującą z dniem 2 października 2007 r. W związku z powyższym nie jest obecnie możliwa ocena warunków technicznych, jakie musi spełniać pojazd specjalny i używany do celów specjalnych formacji wskazanych w art. 66 ust 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a w konsekwencji nie jest możliwa ocena bezpieczeństwa osób podróżujących tymi pojazdami. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w latach 2008-2009 dwa wystąpienia w przedmiotowej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, iż trwają prace nad kolejną wersją rozporządzenia. Od momentu utraty mocy obowiązującej poprzednio wydanego rozporządzenia upłynęły ponad trzy lata. Rzecznik zwraca się o pilne wydanie rozporządzenia będącego wypełnieniem delegacji z art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: