Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad przeprowadzania wyborów samorządowych z dnia 2011-01-18.

Adresat:
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Sygnatura:
RPO/661983/10/I/1.9 RZ
Data sprawy:
2011-01-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad przeprowadzania wyborów samorządowych.

Przeprowadzone ostatnio wybory samorządowe oraz związana z nimi kampania wyborcza spowodowała napływ kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg komitetów wyborczych na nierówne traktowanie w wyborach. Zdaniem wnioskodawców komitety wyborcze partii politycznych są uprzywilejowane w stosunku do komitetów wyborczych wyborców, w zakresie finansowania kampanii wyborczej, ponieważ mogą wykorzystywać na kampanię środki z funduszy wyborczych partii politycznych. Ponadto komitety partyjne, zarejestrowane z reguły na poziomie centralnym, mogą dowolnie dysponować tymi środkami. Środki finansowe mogą być wykorzystywane na promowanie komitetu, jak i poszczególnych kandydatów. Taka sytuacja zdaniem skarżących może wpłynąć na powstawanie i aktywność lokalnych komitetów wyborców. W opinii wnioskodawców również zasady dostępu do mediów publicznych faworyzują kandydatów z list partii politycznych, niezależnie od ich faktycznego angażowania się w sprawy lokalne. Podobnie negatywnie skarżący oceniają sposób przydzielania numerów listom wyborczym poszczególnych komitetów, który preferuje komitety partyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: