Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Feliksa S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. ze stycznia 1961 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1961 r z dnia 2011-01-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/633295/09/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2011-01-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Feliksa S. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. ze stycznia 1961 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1961 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego (art. 162 Kodeksu karnego z 1932 r.), polegające na przypisaniu oskarżonemu popełnienia czynu opisanego w tym przepisie, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia. Rzecznik wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz zmienionego nim wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie Feliksa S. od popełnienia przypisanego mu czynu. W uzasadnieniu kasacji podkreślono, że ściganie karne i skazanie Feliksa S. miało formę represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.

 


Data odpowiedzi:
2011-05-10
Opis odpowiedzi:
Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6 kwietnia 2011 r., sygn. akt V KK 11/11).